>>Voorgezet onderwijs voor Shelvin A.

 

Voorgezet onderwijs voor Shelvin A.

15-12-2013

Shelvin, geboren in 2000

Shelvin heeft een broertje die 8 jaar jonger is. Zijn moeder zorgt voor hem en zijn broertje. Zijn vader verliet het gezin nadat ze in financiële problemen waren gekomen vanwege de ziekte van Shelvin. Shelvin is hartpatient. In december 2013 is hij geopereerd met financiële hulp van sponsoren.

Visie: Shelvin wil graag dokter worden.
Aanvang sponsoring: december 2013
Sponsorplan: vervolgonderwijs voor Shelvin

Sponsorbedrag en Resultaat:

  • 2018 € 535,- Klas 3 positie 5 van de 21 punten 331 van de 1000
  • 2017 € 535,- Klas 2 punten; 733 van de 1000
  • 2013 € 460,-: Operatie geslaagd

Ik wil ook graag bijdragen