>>Een ANBI stichting

 

Stichting Fair Creations - ANBI

Met ingang van 1 januari 2008 heeft SFC een verklaring van de belastingdienst dat zij wordt aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit heeft voor u als sponsor het voordeel dat uw gift fiscaal aftrekbaar is. 
 
De gehele gift is aftrekbaar als u een onderhandse akte met ons opmaakt waarin u gift voor de komende 5 jaar wordt vastgelegd. In de akte kan worden opgenomen dat deze wordt gestopt indien de omstandigheden voor uw wijzigen waardoor de gift door u niet meer mogelijk is.
 

SFC publiceert jaarlijks in het eerste kwartaal van het jaar de belangrijkste feiten en cijfers uit het afgelopen jaar. Hieronder kunt u het Beleidsplan van SFC, het jaarverslag en de financiële verantwoording van 2016 downloaden.

Downloads